botanika - chemosynteza

Odp: Napisz na czym polega chemosynteza ?

Chemosynteza, jest to starszy ewolucyjnie od fotosyntezy i mniej od niej skomplikowany sposób samożywności. Przeprowadzają go organizmy nazywane chemoautotrofami, głównie bakterie, których źrodłem do asymilacji dwutlenku węgla (CO2) są reakcje utlenienia prostszych związków nieorganicznych lub (co występuje bardzo rzadko) prostych połączeń węgla (jak na przykład metan). Pełni ona bardzo ważna rolę w obiegach pierwiastków ważnych biologicznie (azotu, węgla, fosforu). Tak jak u fotosyntetyzujących autotrofów, chemosynteza jest źródłem związków organicznych, czyli sześciowęglowych cukrów (jak na przykład glukoza) i ewentualnie związków trzywęglowych.

Chemosyntezę można podzielić na dwa etapy:

1. utlenianie związku chemicznego (odpowiednik fazy jasnej fotosyntezy, w którym dany organizm wytwarza energie użyteczną biologicznie (ATP);
2. związanie CO2 i produkcja glukozy (na tej samej zasadzie co faza ciemna fotosyntezy).
16-10-2007 15:11

chemosynteza:
proces polegający na asymilacji dwutlenku węgla i przetwarzaniu go na związki organiczne (cukry) przy wykorzystaniu energii chemicznej pochodzącej z utleniania (spalania) zwykle związków nieorganicznych.

źródło: http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/slownik/ids/2/idw/35/

Więcej o tym na stronie:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chemosynteza
i
http://prace.sciaga.pl/21661.html

Przydatna strona może być:
http://sciaga.nauka.pl/index.php/id=index/dept=54/cath=221/sc_kat=1353/sc_id=8611
m.in o znaczeniu chomeosyntezy.

Mam nadzieję, że to pomoże.
Pozdrawiam
Misty
07-06-2005 09:27

Odp: chemosynteza

Poczytaj: http://www.biologia.pl/botanika/roznorodnosc_sposobow_oddychania_bakterii_jest_ogromna.php3

Tam znajdziesz nazwy bakterii, później wystarczą Ci Google :)
16-06-2007 21:11

Chemosynteza to pierwsza forma samożywności, jaką się pojawiła w toku ewolucji. Przypomina nieco znaną każdemu fotosyntezę ale jest mniej skomplikowana. Przeprowadzają ja prokarionty: bakterie i archeony. Źrodłem energii koniecznej do asymilacji dwutlenku węgla (CO2) i przerobienia go na związki organiczne są dla mikrobów reakcje utleniania prostszych związków nieorganicznych lub najprostych organicznych połączeń węgla jak metan. Chemosynteza dostarcza niewiele biomasy, za to pełni istotną rolę w obiegu azotu, węgla, fosforu, siarki i inych ważnych biopierwiastków.
Chemosyntyzę podzielono na dwie fazy:
1. utlenianie związku chemicznego ( co odpowieda fazie jasnej fotosyntezy, w którym dany organizm wytwarza energię użyteczną biologicznie (ATP lub GTP);
2. związanie CO2 i produkcja monosacharydów (analogicznie do fazy ciemnej fotosyntezy).
04-12-2005 01:11

rola bakterii w przyrodzie :

POZYTYWNA
- jako reducenci - przyspieszają obieg materii
- symbioza - np bakterie brodawkowate z roślinami motylkowymi
- chemosynteza - np żelaziste
- budowanie struktury gruzełkowatej gleby ( promieniowce)
NEGATYWNA
- choroby
17-09-2006 09:47

Odp: chemosynteza

azotowe:
nitrosomonas: 2NH3 + 3O2-->2HNO2 + 2H2O
nitrobacter i nitrococcus: 2NHO2 + O2-->2HNO >3

siarkowe:
Beggiatoa: 2H2S + O2-->2H2O + 2S
Thiotrix: 2S + 2H2O + 3O2--->2H2SO4
19-06-2007 19:13

Odp: Chemosynteza ?

chemosyntezę przeprowadzają bakterie:
1) nitryfikacyjne np. Nitrosomonas europea i Nitrosospira- utleniają amoniak i Nitrobacter utleniające HNO3
2)siarkowe np. Thiobacillus
3)wodorowe np. Hydrogenomonas
4) żelazise np. Ferrobacillus
5) utleniające zwiiązki jednowęglowe (tlenek węgla, metan) np. Bacillus

Chyba o to Ci chodziło.. ?:)
11-10-2007 17:25

dzięki nitryfikacji wolny azot atmosferyczny wiązany jest w solach azotowych, które moga byc przyswajane przez rośliny, chemosynteza bakteri siarkowodorowych i metanowych usuwa ze środowiska te silnie trujące związki

niestety nic nie wiem o znaczeniu chemosyntezy bakteri żelazowych
14-11-2006 18:26

chemosynteza jest starszaym od fotosyntezy sposobem uzyskiwania energii. Polega na przetwarzaniu prostych zwiazków na związki złożone z czego pobieraja energię. Ponieważ do głebin oceanu nie dociera światło glony i bakterie w nich żyjące pobierają energie właśnie z chemosyntezy. Więcej nie wiem
pozdrawiam
03-02-2007 16:40

chemosynteza

Bakterie, które przeprowadzają proces chemosyntezy możemy podzielić na siarkowe i azotowe. Gdzie każdy z rodzajów tych bakterii występuje, jakie ma znaczenie, gdzie można je wykorzystać i jakie jest wzór reakcji chemicznej, którą one przeprowadzają?
15-06-2007 19:15

chemosynteza

Bakterie, które przeprowadzają proces chemosyntezy możemy podzielić na siarkowe i azotowe. Gdzie każdy z rodzajów tych bakterii występuje, jakie ma znaczenie, gdzie można je wykorzystać i jakie jest wzór reakcji chemicznej, którą one przeprowadzają?
15-06-2007 19:15

chemosynteza

Bakterie, które przeprowadzają proces chemosyntezy możemy podzielić na siarkowe i azotowe. Gdzie każdy z rodzajów tych bakterii występuje, jakie ma znaczenie, gdzie można je wykorzystać i jakie jest wzór reakcji chemicznej, którą one przeprowadzają?
15-06-2007 19:15

dobre aspekty bakterii w przyrodzie to:
-pełnienie roli reducentów w przyrodzie
- tworzenie struktury gruzełkowatej gleby( głównie promieniowce)
- udostępnianie azotu dla roślin( bakterie nitryfikacyjne)
- symbioza z roślinami motylkowymi
- chemosynteza i pełnienie roli producentów w ekosystemach bez dostępu słońca ( źródła hydrotermalne)
04-10-2006 19:44

Wśród bakterii wyróżnia się bakterie samożywne i cudzożywne.

Samożywne - autotrofy potrafią wytwarzac zwiazki organiczne ze zwiazkow nieogranicznych przy udziale energii swietlnej i chlorofilu ( fotosynteza) lub energii wiazan chemicznych ( chemosynteza)
odgrywaja istotna role w procesach glebot3orczych, wzbogacaja glebe w azot wiaza azot atmosferyczny. wlaczaja w obieg niektore pierwiastki.

Cudzożywne - heterotrofy sa zdolne do syntezy wlasnych zwiazkow organicznych ale jedynie z gotowych substancji organicznych
- saprobionty - rozkladaja i odzywiaja sie materia organiczna
-pasozyty - czerpia substancje organiczne z zywych organizmow
-symbionty - bakterie zyjace z okreslonymi organizmami w symbiozie [/i]
24-10-2006 17:07

Obieg węgla:
Węgiel (C) to podstawowy pierwiastek budulcowy związków organicznych. W żywą materię organiczną zostaje wbudowany w postaci CO2 asymilowanego przez autotrofy (rośliny zielone, bakterie samożywne). Dzięki istniejącym łańcuchom pokarmowym węgiel przedostaje się w postaci roślinnych związków organicznych do konsumentów I rzędu (roślinożerców), a następnie do konsumentów II rzędu (zwierzęta mięsożerne). Ze związków organicznych węgiel wraca do obiegu jako CO2, powstający w procesie oddychania heterotrofów i autotrofów.
Rośliny i zwierzęta składają się przede wszystkim z węgla, a jego globalny cykl jest odzwierciedleniem produkcji pierwotnej i wtórnej. Wpływ człowieka na globalny cykl węgla jest niemal tak duży jak na cykl siarki. Największy przepływ globalny cyklu węgla odbywa się pomiędzy atmosferą a roślinnością lądową oraz między atmosferą a oceanami. Te dwa strumienie węgla są niemal równe, a średni czas przebywania atomu węgla w atmosferze wynosi około 3 lat. Wahania zawartości CO 2 atmosferycznego są związane z sezonowością jego poboru przez rośliny oraz sezonowością użytkowania paliw i wymiany CO 2 z oceanami. W atmosferze znajduje się 2350 mld ton CO 2 , czyli ok. 641 mld czystego węgla.
Biogeochemiczny obieg węgla opisuje się na podstawie cyklu obiegu podstawowego związku, w którym ten pierwiastek się znajduje - dwutlenku węgla. Obieg dwutlenku węgla jest regulowany głównie przez procesy jego wiązania ( fotosynteza, chemosynteza, rozpuszczanie się w wodzie ) i uwalniania ( oddychanie, uwalnianie z gleby i procesów geologicznych zachodzących w skorupie ziemskiej, spalanie paliw ). Obieg ten jest utrzymywany głównie przez ustalenie się równowagi pomiędzy dwoma podstawowymi procesami zachodzącymi na Ziemi - fotosyntezą i chemosyntezą a oddychaniem. Zasadniczą część węgla wiązana jest przez rośliny zielone mórz lądów. Zasoby dostępnego dwutlenku węgla zostałyby szybko wyczerpane, gdyby nie uwalnianie tego gazu w procesach oddychania. Rośliny wydalają do środowiska dwutlenek węgla w ilości 1% swojej masy na dobę, ssaki - 3%, ptaki - 25%, a mikroorganizmy aż 500%.Część tego gazu pochodzi z procesów rozkładu materii organicznej i procesów wulkanicznych oraz spalania paliw organicznych.

http://prace.sciaga.pl/15766.html
08-05-2005 22:14