botanika - Mszaki, paprotniki, budowa roslin

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Mszaki, paprotniki, budowa roslin...
Napisano 14-06-2005 17:33
, przez Camillo
na ten temat potrzebuje referat, moze byc cos wiecej zwiazane z tym tematem: "Mszaki, Paprotniki, Budowa Roslin"

Z gowry wielkie dzieki
[b:aae3f31421]MSZAKI[/b:aae3f31421...
Napisano 26-01-2021 02:52:45
, przez zadane
Sprobuj na https://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
[b:aae3f31421]MSZAKI[/b:aae3f31421...
Napisano 14-06-2005 18:57
, przez mork
MSZAKI
są to samożywne rośliny lądowe. Stanowią grupe przejściową między plechowcami a organowcami. Pokoleniem dominującym jest gametofit, który jest rośliną haploidalną.
[u:aae3f31421]BUDOWA GAMETOFITU[/u:aae3f31421]
Gametofit jest podstawową rośliną mszaków. Ma on postać zielonej. prostej lub rozgałęzionej łodyżki. Może ona dosrastać do kilkunastu centymetrów. Do podłoża jest przytwierdzony chwytnikami, którymi też pobiera wodę i sole mineralne z gleby. Budowa gametofitu jest zróżnicowana w zależności od klasy mszaków.
MCHY: składają się z nitkowatego ciała zwanego splątkiem lub protonemą(znajdującego się na powierzchni lub wewnątrzs gleby), z którego wyrasta pionowa łodyżka ze spiralnie ułożonymi listkami. Listki mają grubośc zaledwie jednej komórki. Od podstawy łodyżki wychodzą liczne, bezbarwne, podobne do korzeni wyrostki zwane ryzoidami.
MCHY TORFOWCE: splątek jest blaszkowaty. Dojrzały gametofit to łodyżka z licznymi odgałęzieniami bocznymi. Jest ona pozbawiona chwytników i ma możliwość ciągłego wzrostu. Listki są drobne zbudowane z jednej warstwy komórek.
BUDOWA LIŚCIA MCHU TORFOWCA: specjalna budowa liści mchu torfowca to przystosowanie do pobierania i magazynowania sporych ilości wody. Liść zbudowany jest z dwóch rodzajów komórek:
*duże i martwe opatrzone pierścieniowatymi zgrubieniami i otworkami przez które do wnętrza wnika woda
*małe, wydłużone zielone i żywe zawierają chloroplasty. Znajdują się miedzy komórkami martwymi.
MCHY WŁAŚCIWE: gametofit ma spostać prostej lub rozgałęzionej łodyżki. Łodyżka może być znacznie zróznicowana anatomicznie. Część zewnętrzną tworzy wówczas tkanka okrywająca. Pod nią znajduje sie kora która pełni funkcje mechaniczne. Dalej w głebi znajduje się prymitywna wiązka przewodząca. Listki są najczęsciej jednowarstwowe ale mogą być też o budowie bardziej skomplikowanej.
WĄTROBOWCE (zalicza się do nich jungermaniowe i porostnicowe). Są najwyżej uorganizowaną klasą mchów. U niektórych gametofity są spłaszczone i mają postać wstęgowatych plech ciągnących się po powierzhcni ziemi i przyczepionych do niej ryzoidami. nie mają wtedy łodyzki. Inne wątrobowce natomiast rosną w pozycji pionowej i wytwarzają gametofity podobne do liści. Gametofity jeszcze innych wątrobowców są zróżnicowane na liście i łodyżkę nie mają jednak tkanek przewodzących.
Górna powierzchnia gametofitu jest pokryta epidermą składającą sięz jednej warstwy zgrubiałych komórek oraz perforowaną licznymi porami co umożliwia wymianę gazów. Dolną powierzchnię stanowi epiderma pokryta delikatnymi łuskami, wyrastają z niej liczne długie ryzoidy.

BUDOWA WIĄZKI PRZEWODZĄCEJ U MSZAKÓW
W centralnej części łodyżki znajduje się specyficzna wiązka przewodząca. Jest to wiązka hadrocentryczna. Zamiast drewna występują hydroidy: martwe i długie komórki przewodzące wodę a zamiast łyka leptoidy: zywe, silnie wydłużone przewodzące asymilaty. [/u]
[u:a782512cc5]BUDOWA SPOROFITU[/u:...
Napisano 14-06-2005 19:39
, przez mork
[u:a782512cc5]BUDOWA SPOROFITU[/u:a782512cc5]
Sporofit jest pasożytem na gametoficie gdyż sam nie potrafi przeprowadzać fotosyntezy. Co prawda młode sporofity mają mięksisz i chloroplasty ale w trakcie dojrzewania tracą chlorofil i brązowieją. Sporofit u mszaków ma postać puszki która znajduje się na długiej łodyżce zwanej setą. Seta wrasta w gametofit przy pomocy stopy i pobiera z niego wszystkie substancje niezbędne sporofitowi do zycia. Sama zarodnia jak już wspominałem ma postać puszk iokrytej jednowarstwową skórką. Przez środek zarodni przechodzi kulumienka (kolumella), która stanowi przedłużenie sety. Wokół kolumelli znajduje się tkanka zarodnikotwórcza czyli archespor. Na skutek podziałów mejotycznych powstają z niej zarodniki. Zarodnia jest u góry przykryta wieczkiem i moze mieć jeszcze czepek (kaliptra). Gdy powstaną już zarodniki a warunki atmosferyczne są odpowiednie wieczko odpada a zarodniki się wysypuja.

PAPROTNIKI
U paprotników pokoleniem dominującym jest sporofit.
[u:a782512cc5]BUDOWA GAMETOFITU[/u:a782512cc5]
U paprotników ametofit to przedrośle (protalium). Powstaje ono z haploidalnego zarodnika i jest rośliną bardzo niepozorną, w skrajnych przypadkach złożone jest jedynie z kilku komórek. Jest ono najczęsciej autotroficzne, u niektórych gatunków jednak bywa heterotroficzne i współżyje z grzybami (mikoryza). Zwykle ma ono kształt sercowaty. Na spodniej stronie znajdują się chwytniki którym przytwierdza się ono do podłoża. Także na spodniej stronie tworzą się plemnie i rodnie (zależy czy przedrośle jest jednopienne czy dwupienne).
[u:a782512cc5]BUDOWA SPOROFITU[/u:a782512cc5]
U paproci sporofit to cała roślina i jest on pokoleniem dominującym. Jest on zróznicowany na liście, łodygę i korzenie. Zasadniczo łodyga pokryta jest skórką zawierającą aparaty szparkowe. Pod nią znajduje się kora pierwotna. W środkowej części łodygi przebiegają wiązki przewodzące utworzone z tk, przewodzącej i miękiszu. W skład tkanki przewodzącej wchodzi łyko i drewno. Drewno zbudowane jest z cewek rzadko spotyka się naczynia. wiązka ma budowę hadrocentryczną (centrum zajmuje drewno a łyko jest wokól niego). Paprotniki są przytwierdzone do podłoża za pomocą korzeni. Są one zazwyczaj krótkie, cienkie i wyrastają z podziemnej łodygi w postaci wiązki. Powierzchnia wyrośniętego korzenia pokryta jest skórką. Pod nią znajduje się miekisz spichrzowy w której ułożone są wiązki przewodzące.

BUDOWA SPOROFITU U POSZCZ PRZEDSTAWICIELI PAPROTNIKÓW
SKRZYPY:
łodyga ma charakterystyczną budowę. Centrum zajmuje wielki kanał powietrzny wystepuja też duże przestwory międzykomorowe. Łodyga ma budowę członowaną. W węzłach oddzielonych długimi międzywęźlami , wyrastają okólki łuskowatych liści zrośniętych w pochewkę. Liście można podzielić na zarodnionośne (sporofile) i liście płonne. Liście zarodnionośne mają postać tarczek u spodu których wyrastają zarodnie. Sporofile są zebrane w kłos zarodnionośny zwany sporofilostanem lub strobil.
WIDŁAKI: np widliczka (Selaginella)
sporofit jest niewielką (do 10cm) ulistnioną roślina. Ma Łodyga ma postać płożącej się i dychotomicznie rozgałęzionej łodygi. Liście zarodnionośne tworzą kłos na szczycie łodygi. W dolnej częsci kłosa znajdują sięmakro i mikrosporangia.
PAPROCIE
Łodyga u paproci może być prosto wzniesiona lub mieć postać kłacza. Kłącze jest schowane w ziemi i na całej długości wyrastają z niego drobne korzenie. Krótki odcinek wystaje nad ziemię. Cechą charakterystyczną paproci są duże, często pierzaste lub wielokrotnie pierzaste liście, które w młodym sporoficie są zwinięte na kształt parasola. U niektórych gatunków sporofile róznią się od trofofili. Sporofile na spodniej stronie zawierają kupki zarodni okryte zawijką i otoczone pierścieniowym mechanizmem otwierającym. W wyniku utraty wody pierścień wygina się w stronę przeciwną niż w położeniu pierwotnym i rozrywa zarodnię.

BUDOWA SALWINII PŁYWAJĄCEJ PRZEDSTAWICIELKI PAPROCI WODNYCH
Salwinia pływająca jest roślinąroczną, osiąga długość do 10cm. Pływa swobodnie na powierzchni wody. W węzłach jej łodygi wyrastają po 3 liście z czego 2 są eliptyczne i utrzymują się na powierzchni wody. Są one zaopatrzone na górnej stronie licznymi , długimi, sztywnymi włoskami które nie dopuszczają wody do powierzchni liścia. Trzeci liść jets podzielony na kilkanaście długich, nitkowatych, owłosionych odcinków zwisających w głąb wody i pełniących rolę korzeni.

ŹRÓDŁO
1. moje notatki
2. C. A. Villee "Biologia"
3. Szweykowscy A. J. "Botanika. Tom I: morfologia"
4.Podbielkowscy M. Z. "Biologia podręcznik dla klasy I LO"
[u:a782512cc5]BUDOWA SPOROFITU[/u...
Napisano 08-02-2010 16:31
jak ktoś zna link do budowy paprotnika(skrzypu) to niech napisze
z góry dzięki
[u:a782512cc5]BUDOWA SPOROFITU[/u...
Napisano 10-02-2010 14:45
Budowa sporofitu skrzypa opisana jest ogólnie w drugim poście Morka lub na Wiki.
Szczegółowe opisy budowy sporofitów różnych gatunków skrzypów znajdziesz w atlasach roślin i w kluczach do oznaczania roślin.
Opis ogólny skrzypa w podręcznikach szkolnych to zazwyczaj opis skrzypu polnego Equisetum arvense, gdyż ten gatunek jest u nas najpospolitszy, ma największe znaczenie gospodarcze (jako niezwykle trudny do zwalczania chwast roślin okopowych czy truskawek), a ponadto stanowił tzw. typ nomenklatoryczny dla całego rodzaju Equisetum. Nie można jednak zapominać, że inne gatunki skrzypów mogą wyglądać inaczej. Skrzyp polny wytwarza 2 typy pędów nadziemnych:
- wczesnowiosenne pędy zarodnionośne, nierozgałęziona, barwy brązowej lub czerwonawej
- późnowiosenne lub letnie pędy płonne, asymilacyjne, żywozielone i mocno rozgałęzione, podobne do choinki; gdy inne gatunki skrzypów np: skrzyp zimowy Equisetum hyemale ma tylko jeden typ pędów nadziemnych - proste (nierozgałęzione), wzniesione, ciemnozielone pędy z zarodniami na szczycie.
Ważnym i z gospodarczego i naukowego punktu widzenia elementem budowy sporofitów skrzypów są ich pędy podziemne (kłącza) - to w nich rośliny gromadzą substancje zapasowe, to one (szalenie trudne do wykopania i zniszczenia) stanowią organy przetrwalne pozwalające skrzypom przetrwać okopywanie, głęboką orką i opryski.
[u:a782512cc5]BUDOWA SPOROFITU[/u...
Napisano 10-02-2010 14:47
Jak chcesz żeby praca była ciekawsza, dołóż jeszcze opisy wymarłych gatunków skrzypów (kalamitów i klinolistów), z których powstawał węgiel.
pytanie:
odpowiedź: